do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

25 listopada 2019
kategoria:
Urząd

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 13.11.2019r. na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Pyrkosz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z słupem kablowym na dz. nr ewid. 278 obręb Aleksandria I. 

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust.4 pkt 8 w/w ustawy i art. 106 KPA wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5)  w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 7:00 – 17:00).