do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

#SZCZEPIMYSIĘJak wypełnić formularz spisowy NSPZapotrzebowanie na pojemniki na popiół WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Komunikat

16 2020
kategoria:
Urząd
 

Szanowni Mieszkańcy. Utrzymująca się sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 stała się przyczyną do wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Konopiskach niezbędnych zmian organizacyjnych.

Od dnia 1 lipca 2020r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Konopiskach.

NOWE GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 17.00; piątek 7.00 – 14.00

Zmianie uległy także nazwy oraz zakresy wykonywanych zadań przypadające na poszczególne referaty.

Do zadań Referatu Gospodarki i Rozwoju należą m.in. zadania z zakresu: inwestycji i remontów, utrzymania sieci drogowej, oświetlenia drogowego, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, pozyskiwania środków zewnętrznych i polityki rozwoju, współpracy z sołtysami w ramach funduszu sołeckiego.

Do zadań nowo powstałego od dnia 1 lipca 2020r. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą m.in. zadania z zakresu: gospodarki ściekowej, organizacji komunikacji zbiorowej, ochrony i kształtowania środowiska, rolnictwa, opieki nad terenami zielonymi i zieleńcami, zwierzętami i gruntami rolnymi, gospodarowania odpadami, poprawy jakości powietrza, geodezji, gospodarki gruntami  i nieruchomościami, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Jednocześnie informujemy, że siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mieści się w byłych pomieszczeniach po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 5 z bezpośrednim wejściem (schodami w dół). Aktualne numery telefonów obowiązujące w powyższym referacie: gospodarka odpadami - 34 328 20 57 wew. 50, ochrona środowiska - 34 328 20 57 wew. 51, gospodarka nieruchomościami oraz zamówienia publiczne - 34 328 20 57 wew. 52.

Likwidacja kasy

Od dnia 1 lipca 2020r. (środa) nastąpiła likwidacja kasy gotówkowej w Urzędzie Gminy. 
Nagromadzenie wielu klientów w jednym miejscu przy stanowisku kasowym obniżało standardy bezpieczeństwa, a tym samym stało się czynnikiem wysokiego zagrożenia przede wszystkim dla najbardziej narażonej grupy społecznej czyli dla osób starszych.

Na terenie urzędu można dokonywać wpłat niezbędnych przy załatwianiu spraw administracyjnych np. z tytułu opłat skarbowych, zajęcia pasa drogowego, ale tylko w formie bezgotówkowej - kartą płatniczą, z wykorzystaniem terminali płatniczych.

Od dnia 1 lipca 2020r. osoby regulujące swoje płatności m.in. z tytułu zobowiązania podatkowego, opłat za wywóz nieczystości, czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych oraz innych opłat, proszone są o dokonywanie ich za pośrednictwem bankowości internetowej lub bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Konopiskach. Bank Spółdzielczy w Konopiskach nie pobiera prowizji przy wpłatach na rachunki bankowe Gminy Konopiska.

W celu ułatwienia i przyspieszenia obsługi w banku prosimy o wcześniejsze przygotowanie informacji dotyczących wpłat tj. numer konta, na który chcą Państwo dokonać wpłaty, informacji czego dotyczy wpłata oraz wysokość kwoty do zapłaty.

Przypominamy numery rachunków bankowych Gminy Konopiska:

Bank Spółdzielczy w Konopiskach
40 8273 0006 2001 0000 0172 0001 – konto podstawowe
87 8273 0006 2000 0000 0172 2503 – konto związane z opłatą za wywóz nieczystości

Dodatkowo informujemy, iż istnieje także możliwość dokonywania opłat z prowizją. Można tego dokonać, jak dotychczas, np. w punkcie Poczty Polskiej.

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że  w urzędzie nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią koronawirusa COVID-19. Przyjmowanie interesantów odbywa się w biurze obsługi – kancelaria na parterze Urzędu Gminy oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, tj. dezynfekcja rąk, zasłonięte usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Informujemy, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
 z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o załatwianie spraw telefonicznie dzwoniąc pod nr 34 3282 057 lub mailowo:

W przypadku gdy załatwienie sprawy wiąże się z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu.

Prosimy Mieszkańców Gminy Konopiska o wyrozumiałość. Wszelkie decyzje i działania podejmowane są w trosce o jeszcze lepsze funkcjonowanie urzędu oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników.                           

UG Konopiska