do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Informacja

22 marca 2016
kategoria:
Urząd

W zawiązku z trwającymi pracami projektowymi przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry, przebiegającej m. in. przez miejscowości Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Hutki informuję, że w ramach projektu zostaną uwzględnione i wykonane tylko zjazdy do posesji dotychczas istniejące. W ramach prac projektowych nie będą uwzględnione nowe zjazdy (pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  nr WD-U.6015.Z-4.2016.DFAM.1688.16 z dnia 04.02.2016r.).W związku z powyższym  wykonanie nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi po zgłoszeniu i uzyskaniu w drodze administracyjnej  zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. 

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek