do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Nagroda sportowa Wójta Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Informacja

24 czerwca 2019
kategoria:
Urząd
Wójt Gminy Konopiska informuje, że zmianie ulegają zasady udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska.
Według nowych zasad dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione po złożeniu deklaracji udziału w programie w ramach ogłoszonego przez gminę naboru oraz podpisaniu z gminą umowy dotacji. Zawarta umowa będzie upoważniała do przystąpienia do wymiany starego źródła ciepła. Wydatki poniesione przez zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem nowego źródła ciepła (na paliwo gazowe, węglowe lub biomasę spełniające wymogi min. dla klasy 5) oraz zakupem i montażem niezbędnej armatury towarzyszącej tj. czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie wzbiorcze lub przeponowe. Wysokość dofinansowania wyniesie do 40% udokumentowanych łącznych kosztów, lecz nie więcej niż 4000 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości środków uzyskanych przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła opalane paliwem gazowym, węglowym lub biomasą (spełniające wymogi dla klasy 5) aby wstrzymały się z realizacją modernizacji pieca CO do czasu wejścia w życie nowego regulaminu i ogłoszenia przez gminę naboru deklaracji.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub  pod  numerem  telefonu (34) 32 82 057 w 27.
 
 
                           Wójt Gminy Konopiska
 
mgr inż. Jerzy Żurek