do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Informacja o działalności Urzędu Gminy w Konopiskach

24 2020
kategoria:
Urząd

Aktualizacja na dzień 22.04.2020r.

Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy, że z uwagi na panującą epidemię, działalność urzędu jest ograniczona do zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz prowadzona z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu. Informujemy, że pracownicy urzędują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

W razie konieczności, możliwe jest załatwienie osobiste spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska.

W w/w oraz pozostałych sprawach, obsługa nadal prowadzona jest zdalnie, czyli za pośrednictwem Internetu, telefonów i platformy ePUAP.

Nadal nieczynna jest kasa.

Jeśli zachodzi taka konieczność przyjmowanie Stron odbywać będzie się w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu. 

Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków i tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. 

Zawieszone jest przyjmowanie osobiste Stron w sprawie skarg i wniosków oraz petycji.
Przed drzwiami wejściowymi do urzędu ustawiona jest skrzynka dla zapewnienia obiegu korespondencji między klientami, a urzędem - nie wymagającej potwierdzenia.  

Jeśli tylko to możliwe prosimy o pozostanie w domach oraz o korzystanie z dostępnych środków komunikacji on-line - w celu załatwiania spraw urzędowych.

Osoby chcące uregulować swoje płatności m.in. z tytułu zobowiązania podatkowego, opłat za wywóz nieczystości, czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych oraz innych opłat, proszone są o dokonywanie ich za pośrednictwem bankowości internetowej.

W przypadku braku możliwości wykonania przelewu internetowego, poproś o pomoc np. członka rodziny, znajomego lub sąsiada. Pamiętaj, aby w treści przelewu zawrzeć informacje: kogo dotyczy wpłata, czego dotyczy i za jaki okres.

Przypominamy numery rachunków bankowych Gminy Konopiska

Bank Spółdzielczy w Konopiskach
40 8273 0006 2001 0000 0172 0001 – konto podstawowe
87 8273 0006 2000 0000 0172 2503 - konto związane z opłatą za wywóz nieczystości

Adres e-mail urzędu:

Adres skrytki EPUAP : /09b06gcsrj/skrytka

Sekretariat
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 20

Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 41

Ewidencja Ludności, Referat Spraw Obywatelskich
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 23

Zagospodarowanie Przestrzenne
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 29

Referat Oświaty Sportu i Funduszy Zewnętrznych
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 42 i 26

Ochrona Środowiska
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 27

Gospodarka Odpadami
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 39

Podatki
Telefon: (34) 32-82-057 wew. 28

Gospodarka Nieruchomościami
Telefon: (34) 32-82-405

Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek