do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Gmina otrzyma blisko 0,5 mln zł. z PROW na przebudowę drogi gminnej

17 maja 2019
kategoria:
Urząd

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1002/41/VI/2019 z dnia 15 maja 2019 r. zatwierdził listę operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRROW.

Operacja pt. Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach znalazła się na 26. pozycji ww. listy z dofinansowaniem o wartości 496 508 zł.

Planowany termin realizacji zadania: grudzień 2019 r.

Referat oświaty, sportu i funduszy zewnętrznych