do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Nagroda sportowa Wójta Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Absolutorium dla Wójta Jerzego Żurka

18 czerwca 2019
kategoria:
Urząd
 

We wtorek 18 czerwca 2019r. o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się IX sesja Rady Gminy Konopiska.
Po raz pierwszy podczas sesji zaprezentowano  „Raport o stanie gminy”. Zawarto w nim treści podsumowujące rok 2018 z 10 obszarów, w tym informacje dotyczące: sytuacji finansowej gminy, zrealizowanych inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i transportu, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, edukacji, kultury i sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa. Cały dokument można znaleźć pod tym linkiem TUTAJ
Obowiązek sporządzania „Raportu o stanie gminy” wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie. Treść dokumentu sporządzonego za rok 2018 przedstawiła Sekretarz Gminy Konopiska Barbara Ankowska – Lis.

W trakcie obrad Wójt Jerzy Żurek odczytał zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Radni, zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2018, ostatecznie zamykając księgi rachunkowe za poprzedni rok.
Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Konopiska, 14 radnych biorących udział w sesji, jednogłośnie udzieliło Wójtowi Jerzemu Żurkowi absolutorium. Rada Gminy Potwierdziła tym samym zgodność i prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Konopiska w 2018r.
Po zakończeniu punktu 16 obrad, obecni na sali sesyjnej złożyli gratulacje oraz wręczyli kwiaty Wójtowi Jerzemu Żurkowi oraz Skarbnikowi Gminy Jadwidze Janik, życząc kolejnych trafnych decyzji i dalszych sukcesów.
Gratulujemy Wójtowi Jerzemu Żurkowi otrzymanego absolutorium!

UG Konopiska

 • 1
 • 2