do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie 6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.   

              Konopiska, maj 2018 r.       

                                                                           Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek

kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 18-07-31 15:13 38.02KB pobierz plik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 18-07-31 15:14 36.52KB pobierz plik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 18-07-31 15:14 36.77KB pobierz plik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
docx K O M U N I K A T dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Konopiska 18-11-13 10:53 19.7KB pobierz plik: K O M U N I K A T dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Gminy Konopiska
docx KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 19-05-15 08:59 19.46KB pobierz plik: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego 19-06-04 08:45 45.65KB pobierz plik: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem 20-03-18 08:48 69.34KB pobierz plik: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem