do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

WYMIANA KOTŁÓW / PIECÓW - Informacje wstępne

21 2017
kategoria:
Wymiana pieców

Uchwała antysmogowa Województwa Śląskiego 

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta wprowadza od 1 września 2017r. całkowity zakaz stosowania:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Ponadto uchwała od 1 września 2017r. dopuszcza w nowych obiektach wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standardy emisyjne zgodne z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określonych normą PN-EN 303-5:2012 potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Uregulowano także temat wymiany starych kotłów. Założono cztery daty graniczne ich wymiany, w zależności od długości lat użytkowania:

 1. do 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 2. do 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 3. do 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 4. do 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Uchwała obowiązuje wszystkie podmioty, które eksploatują lub planują eksploatację instalacji tj. kotły, kominki i piece, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 

W dniu 12 stycznia 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 64/165/V/2017 projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta przewiduje od stycznia 2018r. całkowity zakaz montowania w nowych budynkach pieców innych niż piece gazowe, olejowe, elektryczne lub piece na paliwo stałe tj. węgiel kamienny, pellet spełniające normę PN-EN 303-5:2012 - 5 klasa pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Ponadto uchwała zakłada konieczność wymiany kotłów starszych generacji:

 • - do 1 stycznia 2022 dla kotłów w okresie 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • - do 1 stycznia 2024 dla kotłów od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • - do 1 stycznia 2026 dla kotłów poniżej 5 lat od daty produkcji,
 • - do 1 stycznia 2028 dla kotłów z rusztem awaryjnym 3 i 4 klasy.

Z uwagi na zapisy powyższej uchwały, w zależności od zainteresowania mieszkańców oraz możliwości budżetu gminy Konopiska, planuje się wprowadzenie zasad udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, w celu umożliwienia mieszkańcom dostosowanie do nowych wymogów. Będzie to oddzielne działanie obejmujące wyłącznie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła (kotłów/piecy), nie związane z podejmowanymi od 2016r. działaniami zmierzającymi do uruchomienia programu dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł ciepła tj. kolektory słoneczne, fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Ewentualnym dofinansowaniem mogłyby zostać objęte wyłącznie koszty związane z demontażem i likwidacją starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego kotła na paliwa ciekłe, gazowe lub kotły c.o. na paliwa stałe spełniające wymogi 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012, o konstrukcji zapewniającej automatyczny załadunek paliwa, bez dodatkowych rusztów stałych i elementów umożliwiających jego zamontowanie, tak aby wyeliminować możliwości spalania innych rodzajów paliw niż te dopuszczone przez producenta w instrukcji użytkowania kotła oraz zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

Koszty zakupu pieców 5 klasy kształtują się na poziomie 7-14 tys. zł. Oprócz kosztów zakupu, dochodzą koszty towarzyszące tj. wymiana bojlera lub montaż zasobnika c.w.u czy przebudowa przewodów kominowych poprzez zastosowanie wkładów ceramicznych lub stalowych kwasoodpornych, które zalecane są przy tego typu piecach. Wstępnie szacuje się, że dofinansowanie mogłoby być na poziomie 40% kosztów zakupu i wymiany pieca, lecz nie więcej niż 3-4 tys. zł do jednego gospodarstwa domowego. Będzie to w dużej mierze zależne od zainteresowania mieszkańców, a ostateczną wysokość tej kwoty określi regulamin, przyjęty przez Radę Gminy.    

W związku z powyższym aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła, zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących wymiany pieców. Ankietyzacja jest dobrowolna, jednak ma na celu ustalenie ilości chętnych gospodarstw domowych, dla których będą przygotowane zasady uzyskiwania dofinansowania modernizacji źródeł ciepła.

Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Ankietę można otrzymać w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach lub też pobrać pod adresem internetowym www.konopiska.pl. Wypełnione ankiety można przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w terminie do dnia 31.03.2017r.

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety należy kontaktować się pod numerem telefonu 34 3282 057.

Wójt Gminy Konopiska
            Jerzy Żurek

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Ankieta XLS 17-02-17 14:51 45KB pobierz plik: Ankieta XLS
pdf Ankieta PDF 17-02-17 14:52 38.58KB pobierz plik: Ankieta PDF
pdf Uchwała nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 17-04-14 12:34 101.6KB pobierz plik: Uchwała nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.