do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Skorzystaj z dotacji - wymień piec

06 2017
kategoria:
Wymiana pieców

Wójt Gminy Konopiska informuje, iż w dniu 14.06.2017r wejdzie w życie „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska”. W związku z tym wszyscy właściciele budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy, którzy w okresie od 1 stycznia 2017r. wymienili lub planują wymianę starego źródła ciepła (na paliwa stałe) na nowy kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub kocioł na paliwa stałe (węgiel kamienny lub biomasa) spełniający wymogi 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 mogą występować z wnioskami o zwrotu w formie dotacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, po jej zakończeniu.    

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Konopiska mogą otrzymać do 40% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 4.000 zł brutto dla jednego budynku. Dotacja obejmuje:

 • demontaż i likwidację starego źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej tj. czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie wzbiorcze lub przeponowe.

Wszelkie pozostałe koszty tj. wykonanie instalacji c.o., bojlera czy przebudowa przewodu kominowego, konieczne do poniesienia w celu realizacji modernizacji nie podlegają dofinansowaniu. 

UWAGA

 • dofinansowanie, o którym mowa w Regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego budynku.
 • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
 • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
 • w przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
 • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Konopiska. 

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, Referat Gospodarki i Rozwoju (pokój nr 1 parter), tel. 34 32-82-057 

Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o dofinansowanie 18-08-28 07:54 84.64KB pobierz plik: Wniosek o dofinansowanie
pdf Uchwała 243-XXXIV-2017 17-06-06 10:02 218.88KB pobierz plik: Uchwała 243-XXXIV-2017
pdf Informacje dodatkowe do wniosku o dofinansowanie 18-08-28 07:54 58.59KB pobierz plik: Informacje dodatkowe do wniosku o dofinansowanie