do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Ogłoszenie

12 listopada 2019
kategoria:
Wymiana pieców
 

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2019r. o godz. 1500 zakończył się nabór deklaracji na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska oparte na paliwie gazowym, węglowym lub biomasie w ramach Regulaminu zatwierdzonego uchwałą Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. Deklaracje złożone po upływie tego terminu nie zostaną poddane ocenie.

W związku z tym przypominamy:

 • właścicielom nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do listy rankingowej i z którymi zostały podpisane umowy dotacji o konieczności wykonania całego zakresu objętego umową w terminie do dnia 15 września 2020r. i najpóźniej do 30 września 2020r. przedłożenia wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • właścicielom nieruchomości, którzy zrealizowali wymianę źródła ciepła po podpisaniu umowy z gminą, złożyli wniosek o rozliczenie dotacji i którym została wypłacona dotacja o obowiązku zapewnienia trwałości przedsięwzięcia przez okres 5 lat licząc od dnia 30 listopada 2020r. Przez trwałość przedsięwzięcia należy rozumień

- niedokonywanie zmiany przeznaczenia budynku oraz niedokonywanie demontażu nowego źródła ciepła zamontowanego w trakcie realizacji przedsięwzięcia lub zamontowanie drugiego źródła ciepła nie objętego deklaracją uczestnictwa,

- konieczność przetrzymywania dokumentacji zamontowanego źródła ciepła, w tym, w szczególności oryginału faktury, dokumentu złomowania starego źródła ciepła czy certyfikatów potwierdzających klasę kotła,

- umożliwienie przeprowadzania ewentualnej kontroli w okresie trwałości przez pracowników tutejszego urzędu oraz pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pod rygorem wypowiedzenia zawartej umowy i zwrotu wypłaconej dotacji,

 • właścicielom nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do listy rezerwowej, a są zainteresowani uzyskaniem dotacji na wymianę starego źródła ciepła, że podpisanie umowy dotacji, która pozwala na kwalifikowanie wydatków w ramach projektu, możliwe będzie w przypadku pojawienia się oszczędności w wysokości udzielonych dotacji, rezygnacji z realizacji inwestycji przez innego właściciela lub pojawienie się innych okoliczności pozwalających na zwiększenie planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach projektu „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap I”. O możliwości i terminie podpisania umowy właściciele nieruchomości z listy rezerwowej zostaną powiadomieni w momencie pojawienia się takiej możliwości.