do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Ogłoszenie o naborze deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe - etap II

11 2020
kategoria:
Wymiana pieców
 

OGŁOSZENIE Nr PGN/1/2020 z dnia 11.08.2020r.
dot. naboru deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe – etap II

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Konopiska w dniu 18 czerwca 2019r. Uchwały Nr 88/IX/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska, zawiadamia się, że od dnia 17.08.2020r. do dnia 04.09.2020r. zostanie przeprowadzony nabór deklaracji na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska oparte na paliwie gazowym, węglowym lub biomasie. 

Wnioski będą przyjmowane w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

Nabór deklaracji dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na kotły gazowe kondensacyjne, węglowe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5, a w przypadku nowych źródeł ciepła planowanych do wymieniany po 1 stycznia 2020r. dodatkowo spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu w terminie do 15.09.2021r. Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów planowanych do wymiany po tym terminie, w tym naborze nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu złożonych deklaracji z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Zawarta umowa upoważnia do przystąpienia do wymiany starego źródła ciepła. Wydatki poniesione przez zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu.

Dotacja będzie udzielana z przez gminę Konopiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 40% kosztów poniesionych na zakup i wymianę źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł. Wypłata dotacji będzie realizowana po zakończeniu wymiany pieca, złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska oraz na stronie internetowej  www.konopiska.pl w zakładce Gospodarka/Wymiana pieców.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

 

 

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1.2 Deklaracja uczestnictwa 20-08-11 09:35 113.78KB pobierz plik: 1.2 Deklaracja uczestnictwa
pdf 2. Wzór_umowy 20-08-11 09:36 116.62KB pobierz plik: 2. Wzór_umowy
pdf 3. Protokół_odbioru_końcowego 20-08-11 09:36 58.41KB pobierz plik: 3. Protokół_odbioru_końcowego
pdf 4. Wniosek_o_rozliczenie_dotacji 20-08-11 09:36 83.75KB pobierz plik: 4. Wniosek_o_rozliczenie_dotacji
pdf Krok_po_kroku 20-08-11 09:37 69.67KB pobierz plik: Krok_po_kroku