do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Ogłoszenie o naborze deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe

16 września 2019
kategoria:
Wymiana pieców
 

OGŁOSZENIE Nr PGN/1/2019
z dnia 16.09.2019r.
dot. naboru deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Konopiska w dniu 18 czerwca 2019r. Uchwały Nr 88/IX/2019 w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska, zawiadamia się, że od dnia 17.09.2019r. do dnia 28.02.2020r.  zostanie przeprowadzony nabór deklaracji na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska oparte na paliwie gazowym, węglowym lub biomasie.  

Wnioski będą przyjmowane w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane). 

Nabór deklaracji dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na kotły gazowe kondensacyjne, węglowe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5, a w przypadku nowych źródeł ciepła planowanych do wymieniany po 1 stycznia 2020r. dodatkowo spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu w terminie do 15.09.2020r. Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów planowanych do wymiany po tym terminie, w tym naborze nie będą rozpatrywane. 

Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu złożonych deklaracji z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Zawarta umowa upoważnia do przystąpienia do wymiany starego źródła ciepła. Wydatki poniesione przez zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu. 

Dotacja będzie udzielana z przez gminę Konopiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 40% kosztów poniesionych na zakup i wymianę źródła ciepła,  jednak nie więcej niż 4 000,00 zł. Wypłata dotacji będzie realizowana po zakończeniu wymiany pieca, złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska oraz na stronie internetowej  www.konopiska.pl w zakładce Gospodarka/Wymiana pieców.

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Krok po kroku 19-09-16 13:15 69.72KB pobierz plik: Krok po kroku
docx Wzor deklaracji wraz z załącznikami 19-10-25 09:49 32.05KB pobierz plik: Wzor deklaracji wraz z załącznikami
pdf Wzór deklaracji wraz z załącznikami 19-10-25 09:49 113.14KB pobierz plik: Wzór deklaracji wraz z załącznikami
pdf Wzór umowy dotacji 19-09-16 13:28 115.26KB pobierz plik: Wzór umowy dotacji
pdf Wzór protokołu odbioru 19-09-16 13:28 58.3KB pobierz plik: Wzór protokołu odbioru
pdf Wzór wniosku o rozliczenie dotacji 19-10-25 09:48 83.03KB pobierz plik: Wzór wniosku o rozliczenie dotacji