do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Nowe zasady wprowadzania do obrotu paliw stałych

06 grudnia 2018
kategoria:
Wymiana pieców
 

Urząd Gminy Konopiska informuje, że nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie w dniu 12 września 2018r. wprowadziła szereg zmian w zasadach transportowania, magazynowania i wprowadzania do obrotu paliw stałych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Wprowadzony został całkowity zakaz sprzedaży mułów węglowych i flotokoncentratów oraz dodawania ich do innych paliw. W dniu 4 listopada 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, które dodatkowo wprowadziło zakaz sprzedaży węgla o bardzo niskiej kaloryczności oraz wysokiej zawartości popiołu, siarki lub wilgoci. Sprzedaż węgla brunatnego będzie legalna tylko do 1 czerwca 2020 roku. Po tym okresie będzie możliwy jedynie obrót węglem brunatnym po przeróbce termicznej.

Powyższa ustawa wprowadziła również obowiązek posługiwania się świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek przekazania klientowi kopii takiego świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jego wzór został określony w rozporządzeniu ministra energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Dzięki temu klient ma pewność jakiej jakości paliwo otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę.

W województwie Śląskiem od 7 kwietnia 2017 roku spalanie węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów czy paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % jest zakazane i zagrożone karą mandatu do 500 zł lub grzywny do 5 000 zł. Właściciel nieruchomości powinien w razie kontroli być w stanie udokumentować jakiego rodzaju paliwo zostało zakupione i wykorzystywane jest do ogrzewania budynku. Wprowadzenie jednolitego wzoru świadectwa jakości węgla i obowiązku jego wydawania, daje taką możliwość.  

W związku z tym, apelujemy do właścicieli budynków o żądanie od sprzedawcy paliw stały świadectw jakości, co pozwoli na uniknięcie ewentualnego mandatu za naruszenie przepisów, w tym przepisów tzw. ustawy antysmogowej województwa śląskiego. Świadectwa jakości węgla powinny być przechowywane przez okres co najmniej 2 lat lub do czasu wykorzystania zakupionej partii opału.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych 18-12-06 12:06 311.47KB pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
pdf Rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych 18-12-06 12:06 105.24KB pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych