do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Remont drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii I - zadanie w trakcie realizacji

05 lipca 2019
kategoria:
2019
 • opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 998m, odtworzenie rowów, wykonanie zjazdów
 • termin realizacji: od 17.07.2019r. do 16.10.2019r.
 • wartość robót budowlanych brutto: 1.720.957,98zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.) 
 • źródło finansowania: zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz  budżetu gminy Konopiska