do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach - zadanie zakończone

27 czerwca 2019
kategoria:
2019
 
 • Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach w km 0+000 – 0+320
 • Opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 320m, odtworzenie rowów po obydwu stronach jezdni
 • Termin realizacji: od 26.06.2019r. do 02.10.2019r.
 • Wartość robót budowlanych brutto: 445.736,02zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.)
 • Źródło finansowania: zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, budżet gminy Konopiska.