do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

RPO - odnawialne źródła energii

28 2019
kategoria:
2016

RPO - rozstrzygnięcie konkursu na Odnawialne Źródła Energii

">

15 maja 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Po zwiększeniu kwoty o środki z budżetu państwa wybrano do dofinansowania 4 projekt na kwotę ponad 147 mln zł.

Listy wniosków o dofinansowanie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

 Ponowna zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu RPO - odnawialne źródła energii

Termin rozstrzygnięcia konkursu na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Konopiska został przesunięty z kwietnia 2019 r. na maj 2019r.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Instytucji Organizującej Konkurs zmiana spowodowana jest oczekiwaniem na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze.

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_30042019

Kolejna zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu RPO - odnawialne źródła energii

Termin rozstrzygnięcia konkursu na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Konopiska został przesunięty na z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Instytucji Organizującej Konkurs zmiana spowodowana jest oczekiwaniem na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu RPO - odnawialne źródła energii

Termin rozstrzygnięcia konkursu na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Konopiska został przesunięty na marzec 2019 r.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Instytucji Organizującej Konkurs zmiana spowodowana jest toczącymi się analizami dotyczącymi możliwości zwiększenia alokacji w naborze.

Informacja ws. rozstrzygnięcia konkursu RPO - odnawialne źródła energii

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Instytucję Organizującą Konkurs termin rozstrzygnięcia konkursu na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Konopiska został przesunięty na luty 2019 r.

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_oze_konkurs_012819

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

osoby, które nie uczestniczyły w konsultacjach koncepcji technicznych budynków opracowanych dla osób, które zgłosiły się do projektu pn. „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii” mogą  odebrać dokumentację w Urzędzie Gminy Konopiska ( pokój nr 5 - I piętro).

Ponadto w celu przygotowania umowy pomiędzy gminą a indywidualnym odbiorcą istnieje możliwość składania poniższych dokumentów:

 • tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa użytkowania wieczystego, itp.
 • dowody osobiste właściciela/i ,
 • audyt energetyczny.

Dokumenty do podpisania umowy należy składać u Agnieszki Rokosy w pokoju nr 5  (I piętro).
Osoby zainteresowane proszone są  o  złożenie ww. dokumentów w  terminie do 29.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Konopiska ( pokój nr 5 - I piętro).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

osoby, które nie uczestniczyły w konsultacjach koncepcji technicznych budynków opracowanych dla osób, które zgłosiły się do projektu pn. „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii” mogą  odebrać dokumentację w Urzędzie Gminy Konopiska ( pokój nr 5 - I piętro).

Ponadto w celu przygotowania umowy pomiędzy gminą a indywidualnym odbiorcą istnieje możliwość składania poniższych dokumentów:

 • tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa użytkowania wieczystego, itp.
 • dowody osobiste właściciela/i ,
 • audyt energetyczny.

Dokumenty do podpisania umowy należy składać u Agnieszki Rokosy w pokoju nr 5  (I piętro).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

W związku z zakończonymi wizytacjami budynków osób, które zgłosiły się do projektu pn. „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii” zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje.

Konsultacje z przedstawicielami firmy Energia OZE Sp. z o.o. odbędą się w Gminnej Hali Sportowej przy ul. Sportowej 7A w Konopiskach (sala bufetowa) w dniach:

 • - 01 czerwca (czwartek) godz. 1600-1800 (głównie mieszkańcy sołectw: Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Kopalnia, Walaszczyki)
 • - 02 czerwca (piątek) godz. 1600-1800(głównie mieszkańcy sołectw: Konopiska, Korzonek, Jamki, Wygoda)
 • - 05 czerwca (poniedziałek) godz. 1600-1800 (głównie mieszkańcy sołectw: Rększowice, Hutki, Wąsosz, Łaziec)

W trakcie konsultacji będzie można zapoznać się z przygotowaną dla budynku koncepcją techniczną (uproszczonym audytem), która zawiera analizę energetyczną i szacunkowy koszt Instalacji a także zgłosić uwagi i dokonać ewentualnych drobnych korekt w opracowanej koncepcji. 

Kolejnym etapem będzie podpisywanie umów pomiędzy Gminą Konopiska a osobami, które zdecydują się wziąć udział w projekcie. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym projektem umowy.

Umowy podpisywane będą w czerwcu/lipcu br. (dokładny termin zostanie podany na oficjalnej stronie Gminy Konopiska www.konopiska.pl).

Osoby, które nie podpiszą umowy nie zostaną uwzględnione w projekcie. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Agnieszką Rokosą 34 328 20 57 wew.26

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

Gmina Konopiska przygotowuje się do opracowania projektu pn. „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii”, na którą ma zamiar pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). 

Planowana wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy traktować ją jako wstępną. 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła i montażu odnawialnych źródeł energii udostępniamy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie. Ankieta jest dla wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do w/w działań. 

Ankietyzacja jest dobrowolna, jednak ma na celu ustalenie ilości chętnych gospodarstw domowych, dla których zostanie przygotowany projekt dofinansowania modernizacji źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i decyduje kolejność złożenia ankiety ! 

Po przeprowadzeniu ankietyzacji i weryfikacji informacji przekazanych przez mieszkańców naszej Gminy podczas zebrań wiejskich, które odbędą się we wrześniu bieżącego roku zostaną przedstawione zasady otrzymania dofinansowania. 

Dodatkowych informacji ws. projektu udziela pan Robert Wielgosz tel. 785 505 601. 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 30.08.2016 r.:

-  w Urzędzie Gminy pokój nr 5 ( I piętro)
lub
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska
lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres:

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Ankieta (excel) 16-06-09 08:36 31.5KB pobierz plik: Ankieta (excel)
pdf Ankieta (pdf) 16-06-09 08:36 48.09KB pobierz plik: Ankieta (pdf)
pdf Umowa 17-05-23 11:00 73.67KB pobierz plik: Umowa
pdf Oświadczenie ws.pomocy de minimis 17-05-23 11:01 41.94KB pobierz plik: Oświadczenie ws.pomocy de minimis