do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Oddanie do użytkowania Domu Sołeckiego w Walaszczykach

30 2016
kategoria:
2016
 

26 sierpnia br. Jerzy Żurek Wójt Gminy Konopiska w asyście zaproszonych gości i mieszkańców uroczyście otworzył Dom Sołecki w Walaszczykach. Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks.Sławomir Kaczmarek, radny powiatu i radni gminy, sołtysi, pracownicy gminy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęta została wystąpieniem Sołtysa Sołectwa Walaszczyki Jana Parkitnego, który w krótkich słowach przedstawił historię powstania domu sołeckiego. Pierwsze kroki podjęte zostały przez Radę Sołecką w Walaszczykach w 2009 roku. Był to oficjalny wniosek złożony do Rady Gminy o potrzebie budowy domu sołeckiego. Już wtedy mieszkańcy podkreślali brak miejsca na organizowanie spotkań wiejskich, organizowanie uroczystości lokalnych jak również KGW nie miało siedziby. W 2010 roku otworzyła się możliwość pozyskania funduszy unijnych na budowę w ramach PROW – Odnowa Wsi. Został przygotowany wniosek i między innymi zrobiono projekt budynku.  Zadanie długo nie było realizowane. W 2013 roku było wiadomo, że z uwagi na wysoki koszt budowy, projekt ten nie będzie wprowadzony w życie. Determinacja i starania radnego Andrzeja Janika, sołtysa wsi Jana Parkitnego, członków rady sołeckiej i mieszkańców znaleziono możliwość innego sfinansowania budowy. Obiekt został postawiony dzięki pomocy i wsparciu przedsiębiorców z terenu gminy: Waldemara Stracha i Andrzeja Miedzińskiego. Po zakończeniu budowy inwestycja została rozliczona, a koszty pokrył Urząd Gminy Konopiska z własnego budżetu. Następnym etapem było przystosowanie budynku do użytkowania. Niezbędnym było podłączenie zasilania w energię elektryczną, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej  i sanitariatów oraz izolację i ocieplenie podłogi. W 2015 roku wykonano te niezbędne prace i obiekt  mógł być przekazany do użytkowania.

Wójt Gminy  Konopiska Jerzy Żurek przecięciem wstęgi oficjalne dokonał otwarcia Domu Sołeckiego. W tym momencie można było zaobserwować radość mieszkańców Walaszczyków. Etap starań o miejsce do publicznych zgromadzeń został zamknięty.

Wdzięczni mieszkańcy dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tak potrzebnego miejsca w naszej wsi. W szczególności dziękujemy Wójtowi Gminy Konopiska Jerzemu Żurkowi, Waldemarowi Strachowi, Andrzejowi Miedzińskiemu, ówczesnym władzom gminy i wszystkim tym wykonawcom, którzy pracowali przy budowie.

Jan Parkitny/Andrzej Janik