do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zapraszamy do odwiedzenia nowego kanału Youtube Gminy Konopiska prezentującego wydarzenia kulturalne i inwestycyjne w naszej Gminie
Strona główna Gmina Zarys Historyczny
Wojciech Korwin Szymanowski ok. 1901r.
Wojciech Korwin Szymanowski ok. 1901r.

Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy  okolicy.  Pierwsza wzmianka pochodzi  z 1383r., gdzie Konopiska zostały  wymienione  jako wieś szlachecka. O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz  - z 1467 roku pochodzi wzmianka, że w Konopiskach istniał zamek-twierdza.

Od XVIw. Konopiska wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował  tu drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi.
Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzień swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I  arcyksiężniczką Eleonorą Marią.

W XVIIIw.  Funkcjonował  w Konopiskach szpital dla zakaźnie chorych  - wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku.

zdjęcie członków Towarzystwa “B. Hantke”

Po drugim rozbiorze Polski  Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należeć do klasztoru jasnogórskiego – w  latach 1807-1815 miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego.  W 1834r.  zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale-Cywińskiemu.  U schyłku XIXw. teren  Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo “B. Hantke” w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większość miejscowych chłopów  kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono  eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkańców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w Konopiskach i w Rększowicach.
W 1952 r.,  z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono
z nich Gminę Konopiska.
Dwa lata później, po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi, Konopiska i Hutki były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych.  Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 1972.
Na mocy Uchwały  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia  1973r. została utworzona gmina Konopiska. W jej skład weszło 14 sołectw , w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy.

Drużyna koszykówki rok 1949
 Drużyna koszykówki rok 1949
Nieistniejący już dworek modrzewiowy z 1644 r.
 Nieistniejący już dworek modrzewiowy z 1644 r.

 

 

 

 

 

 

Buduj z nami internetową wizytówkę Konopisk. Masz ciekawe zdjęcia czy informacje dotyczące historii Gminy?  Napisz do nas, a my umieścimy je na stronie.