do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Bezpieczeństwo

Dotacja dla Gminy Konopiska na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla OSP

27 kwietnia 2018
kategoria:
Komunikaty.Informacje
 

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Sprawiedliwości 19 marca 2018 r. ogłoszono nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego. W naborze wniosków maksymalna pula środków wyniosła 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

W ramach Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia osobom pokrzywdzonym Gmina Konopiska otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości dofinansowanie w wysokości 99% na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego: defibrylator dla OSP Aleksandria, zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami kramera dla OSP Hutki, OSP, Konopiska i OSP Wąsosz - Łaziec, które będą przekazane do jednostek OSP z terenu Gminy w ramach doposażenia w celu udzielania niezbędnej pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku, lub pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku złożonego do Ministra Sprawiedliwości. Gmina Konopiska otrzymała dotację w wysokości 23.364,00 zł. Wkład własny gminy na realizację zadania wynosi jedynie 236,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Konopiska Pan Jerzy Żurek wraz z Skarbnikiem Panią Jadwigą Janik podpisali, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, umowę z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom Gminy Konopiska w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom; realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Sporządził: Adrian Kosowski.