do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Bezpieczeństwo

Dodatkowe wsparcie dla hodowców za poprawę dobrostanu zwierząt

21 stycznia 2020
kategoria:
Komunikaty.Informacje

Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt „Dobrostan osiągany jest wtedy gdy zwierzę jest zdrowe, bezpieczne i dobrze odżywione, nie cierpi niewygody i ma możliwość wyrażania wrodzonych, naturalnych zachowań i nie odczuwa takich stanów jak ból, strach i niepokój”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, że hodowcy bydła i świń którzy zdecydują na polepszenie dobrostanu swoich  stad poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące normy będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę/ krowę, lochę, tucznika/ o co najmniej 20 procent w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Wsparcie finansowe ma zrekompensować rolnikom  koszty i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia podwyższonych standardów utrzymania zwierząt. Pozwoli to na zapewnienie zwierzętom możliwości zrealizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze ich samopoczucie i zdrowie. Pozwala to również zapobiegać agresji między zwierzętami.

Stawki pomocy wyniosą na rok:
- 595 zł na krowę mleczną/zwiększenie powierzchni w budynkach/
- 329 zł na krowę mamkę/dostęp do wybiegów/
- 185 zł na krowę mleczną/wypas/
- 301 zł na lochę
- 24 zł na tucznika

Ustawa ma wejść w życie od 15 marca 2020. Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja 2020r.

Wprowadzony będzie obowiązek opracowania z udziałem odpowiedniego doradcy planu poprawy dobrostanu zwierząt. Opracowano na podstawie Centrum Informacyjnego Rządu.
Szczegółowe informacje tel. 515-275-900

Przypominamy, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zaniedbania w stosunku do pozostających pod naszą opieką są karane grzywną, aresztem lub odebraniem zwierzęcia. Ustawa mówi, że kto utrzymuje zwierzęta ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, zabrania także trzymania zwierząt domowych/psów/ na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.

Zwierzętom, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela należy im się pomoc /nakarmić i nie zostawiać bez opieki by np. nie wpadły pod samochód/.

Psami i kotami błąkającymi się po okolicy ma obowiązek zająć się gmina, w przypadku zwierząt gospodarskich porzuconych w otwartym terenie należy powiadomić Inspekcję Weterynaryjną. 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Ambroży Heluszka