do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Bezpieczeństwo

APEL - NIEBEZPIECZNY CZAD!

18 października 2019
kategoria:
Komunikaty.Informacje

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, w których dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasze domy są miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób.

W związku z powyższym oraz rozpoczynającym się okresem grzewczym, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego ponownie przypominają, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w użytkowanych budynkach.

Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim;

- w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 1. od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące,
 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lokali mieszkalnych apelujemy, by przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a prace dotyczące kominiarstwa powierzać do wykonania osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych.

PAMIĘTAJ!

Tlenek węgla, popularnie zwany CZADEM, to bardzo trujący gaz. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz! Źródłem jego emisji są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Rekomendujemy instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Źródło: http://www.straz.czestochowa.pl/

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Apel 19-10-30 12:58 796.77KB pobierz plik: Apel