do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

#SZCZEPIMYSIĘJak wypełnić formularz spisowy NSPZapotrzebowanie na pojemniki na popiół WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty krajowe Program Operacyjny "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Konopiska, 13.07.2021

Gmina Konopiska informuje, że otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Mogę więcej” w ramach środków pochodzących z budżetu państwa na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. w wysokości: 59 134,00 zł

Całkowita wartość projektu: 85 085,50 zł

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska będzie Placówka Wsparcia Dziennego Promyk działająca w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Celem głównym projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Grupą docelową projektu są:

 • dzieci i młodzież w wieku 3-17 lat z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, zamieszkujących teren gminy Konopiska;
 • rodzice wyżej wymienionych dzieci i młodzieży.

W ramach projektu realizowane są:

 • działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 • działania innowacyjne, nowe formy aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • działania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno –zawodowego.

Szczegóły dotyczące Programu Osłonowego są dostępne pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2021

Zainteresowanych mieszkańców gminy Konopiska zapraszamy do kontaktu z Placówką Wsparcia Dziennego Promyk w Konopiskach przy ul. Sportowej 7a lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 511 199 778.