do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

#SZCZEPIMYSIĘJak wypełnić formularz spisowy NSPZapotrzebowanie na pojemniki na popiół WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty krajowe Konkursu Przedsiewziec Inicjatyw Lokalnych

W ramach zadania pn. „Przebudowa placu zabaw w Kopalni” plac zabaw przy szkole w Kopalni wzbogacił się o nowoczesny zestaw zabawowy oraz huśtawkę wahadłową. Wykonawcą prac była firma Croguet sp. z o.o. z siedzibą w Szczodre. Wartość zadania wynosi 46 911,62 zł., w tym dotacja z budżetu Województwa Śląskiego 23 455,81 zł. Nowy plac zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz będzie doskonałym miejscem rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych.  

Natomiast Dom Sołecki ”Wygodzianka” wzbogacił się o nowe wyposażenie, tj. projektor z ekranem projekcyjnym, 60 szt. krzeseł, 10 szt. stołów. Sprzęty zakupiono w ramach zadania pn. „Wyposażenie Domu Sołeckiego „Wygodzianka”   w Wygodzie”. Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 16 596,58 zł., w tym dotacja z budżetu Województwa Śląskiego 8 298,29 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą nr 1220 / 261 / V /2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.05.2018 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 siedem wniosków złożonych przez Gminę Konopiska znalazło się na liście zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowe w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych:

 • „Zakup i montaż witacza promującego na terenie sołectwa Aleksandria Pierwsza”,
 • „Zakup i montaż witacza promującego na terenie sołectwa Hutki”,
 • „Zakup i montaż witacza promującego na terenie sołectwa Korzonek”,
 • „Zakup i montaż witacza promującego na terenie sołectwa Rększowice”,
 • „Organizacja plenerowej imprezy integracyjno-kulinarnej dla mieszkańców z udziałem mistrza kuchni Remigiusza Rączki”,
 • „Przebudowa placu zabaw w Kopalni”,
 • „Wyposażenie Domu Sołeckiego "Wygodzianka" w Wygodzie” 

Całkowity koszt realizacji zadań - 120 000 zł., w tym przyznane dofinansowanie - 60 000 zł.