do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

#SZCZEPIMYSIĘJak wypełnić formularz spisowy NSPZapotrzebowanie na pojemniki na popiół WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty krajowe Fundusz Dróg Samorządowych

W dniu 10 lipca 2019 r. Gmina Konopiska zawała umowę nr 805.21.518.2019.FDS o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej”.

Wysokość przyznanego dofinansowania 920 723,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych).

Termin zakończenia zadania: październik 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17.07.2019 r. w Konopiskach zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania : „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej”.

Zgodnie z zawartą umową wartość robót budowlanych wynosi 1 720 957,98 zł.

Termin zakończenia robót: 16.10.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 08.10.2019 r. w Konopiskach zawarto aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania : „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej”.

Zgodnie z aneksem termin wykonania robót przesunięto do 07.11.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończono realizację zadania pn. Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim  a Gminą Konopiska.

Zadanie dotyczy remontu 998 mb ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej (odcinek od ul. Gościnnej).

Całkowity koszt zadania obejmujący roboty budowlane, nadzór inwestorki oraz wykonanie tablicy informacyjnej wyniósł 1 556 362,60 zł. w tym środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 673 270,39 zł.